MVO

Ons MVO Beleid

Wanneer gesproken wordt over MVO dan heeft men het vaak nog alleen over ecologische duurzaamheid. Voor ons gaat MVO over het hebben van een langetermijnvisie op het tegengaan van verspillingen in de breedste zin van het woord. Wij denken hierbij aan het verstandig omgaan met energie en arbeidskrachten met oog voor onze leefomgeving. Dit zijn namelijk de aspecten waar wij in ons dagelijks werk invloed op hebben en middels de volgende drie onderwerpen zijn te beschrijven. 

Planet

Als facilitaire organisatie zijn dagelijks vele medewerkers voor ons door het hele land aan het werk. Veruit de belangrijkste milieu-impact die wij veroorzaken betreft de uitstoot van CO2. Door energie gebruik bij de productie van onze middelen en materialen, het transport van deze producten en het vervoer van onze medewerkers. Op verschillende manieren wordt de door ons geproduceerde CO2 uitstoot gemonitord en stellen wij ons ten doel de uitstoot jaarlijks te verminderen.

People

Onze mensen doen er toe. Wij geven hen de ruimte om zich te ontwikkelen en gelukkig te zijn in hun werk. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor mensen binnen de gehele keten en verlangen wij een maatschappelijk verantwoorde houding van onze leveranciers.

 • Opleidingen faciliteren en stimuleren
 • Zorgdragen voor een veilige werkplek
 • Waar nodig medewerkers faciliteren met een VCA certificaat
 • Strikt veiligheidsbeleid
 • Ergonomisch ingerichte werkplekken voor medewerkers
 • In verband met fysieke werkzaamheden oog voor werkdruk
 • Sociaal beleid waarin o.a. aandacht is voor respectvol omgaan met elkaar, anti discriminatie en pesten op het werk.
 • De Vos Groep is erkend een leerbedrijf

Profit

Betrokken

De Vos Groep steunt verschillende maatschappelijke doelen, waaronder:

Keurmerk Schoon

Kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening

De Vos Bedrijfsdiensten B.V. is in het bezit van het Keurmerk Schoon dat staat voor kwaliteit en (financiële) betrouwbaarheid van onze dienstverlening.

De vier zekerheden van het Keurmerk Schoon:

 • Met onze NEN4400-1-certificering (SNA-norm) bent u maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. Wij hebben onze financiële en personele administratie op orde.
  Wij dragen belasting en premies correct af en onze werknemers mogen in Nederland werken.
 • We houden ons aan de afspraken uit de cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. We betalen onze medewerkers een goed loon (20% boven wettelijk minimum), zorgen voor een reële werkdruk en goede arbeidsvoorwaarden (26 vrije dagen bij 38 uur, eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, Eerder Stoppen met Werken-regeling)
 • Wij voeren de schoonmaakwerkzaamheden volgens afspraak uit.
 • Wij hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, waarmee we bijdragen aan duurzame marktwerking (kwaliteit boven prijs).


Een onafhankelijke keuringsinstantie toetst en keurt ons één keer per jaar op bovenstaande vier onderdelen.

Wat wij doen om onze milieu-impact te verkleinen?

Afvalscheiding

Actief uitvoeren van afvalscheiding

Recycling

Het gebruik van zo min mogelijk milieu belastende middelen met oog voor recycling

Stimuleren OV

Het stimuleren van het gebruik maken van de fiets of OV

Verbruik

Spaarzaam omgaan met waterverbruik en energie

Leaseauto's

Transformatie in volle gang naar Electrisch / Hybride wagenpark

Inkoop

Stimuleren van een duurzame inkoop

Verbruik

Stimuleren van papierloos werken

Duurzaam

Gebruik van FSC papier, wat afkomstig is uit duurzame bossen

CO2 footprint

CO2 Footprint geregistreerd op: www.duurzameleverancier.nl

Verlichting

Gebruik van energiezuinige verlichting op ons kantoor in Houten

Cartridges

Oud cartridges worden ingeleverd voor recycling

Woon/werkverkeer

Bij aanname beleid van personeel streven we naar een zo kort mogelijk woon/werkverkeer

Meer weten over ons MVO-Beleid?