Beleid Sociale Veiligheid

De Vos Groep beschikt over een Beleid Sociale Veiligheid

Volgens de Arbowet 2009 moet de werkgever ervoor zorgen dat Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen alle vormen van werkstress. Dat is stress veroorzaakt door oa pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. De Vos Groep wil haar medewerkers een prettige, professionele en veilige werkplek bieden, waar medewerkers zich gewaardeerd weten en zich veilig voelen. In de hele organisatie vormt wederzijds respect de basis voor goede zorgverlening en samenwerking. Klik hier voor het beleid sociale veiligheid in pdf.