Brandveiligheid

Onze mensen maken het verschil

Krachtens het huidige bouwbesluit dient iedere brandmeldinstallatie die bij wet is voorgeschreven te worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden volgens de NEN 2654-1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het functioneren van de brandmeldinstallatie.
Als Erkend Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties kan De Vos Groep de benodigde activiteiten voor u uit handen nemen. Hiermee verzekert u zich van een goed en adequaat werkende brandmeldinstallatie en kunt u zich met een gerust gevoel richten op de eigen bedrijfsactiviteiten.

Gecertificeerd en vakkundig

De Vos Groep is een Erkend Onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties. Wij beschikken over  een team van vakkundige en gecertificeerde onderhoudstechnici die op een juiste wijze uw brandmeldinstallaties kunnen beheren en onderhouden We zien het als onze verantwoordelijkheid dat we onze opdrachtgevers gevraagd én ongevraagd attenderen op actuele thema’s en bijzonderheden op het gebied van brandveiligheid en indien nodig uw beleid hierop kan aanpassen.

We zijn proactief!

Natuurlijk spreken we vooraf met onze opdrachtgevers af wat we gaan doen. We zorgen voor heldere communicatie en overzichtelijke rapportages.

Maar daar houdt het voor ons niet op. We zijn proactief op de locatie aanwezig om onze dienstverlening continue te verbeteren. We merken dat onze opdrachtgevers dat enorm waarderen, want bij veel van onze opdrachtgevers hebben we al ruim tien jaar een zeer prettige relatie.

Niet meer omkijken naar uw onderhoud?